ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРС ЗА СНИМКА (ИГРА С НАГРАДИ)